Možnost si založit kroužek a nebo nabídnout svoji službu!

KURZ KVALIFIKACE PLAVČÍK

Značka: Praha 1

Kurz je určen zájemcům z řad veřejnosti, studentům FTVS UK a studentům z jiných fakult či univerzit.

Zájemci o kurz by měli být schopni uplavat vzdálenost 100 m souvisle zvoleným plaveckým způsobem alespoň v časovém limitu 2:00 min.

Termín konání: 26. 04. -19. 05. 2024

Termín pro přihlášení do: 22. 04. 2024

Rozsah kurzu: 50h

Garant kurzu: Mgr. Aleš Zenáhlík

Místo konání: bazén v Tyršově domě, Újezd 450/40, Praha 1

Dostupnost Aktivní
Kód: 230
3 000 Kč
KURZ KVALIFIKACE PLAVČÍK
Značka: Praha 1
717 kurz kvalifikace plavcik
Novinka

Časový a obsahový plán :

Cílem kurzu je vyškolit účastníky k výkonu povolání Plavčíka, který zajišťuje prevenci, bezpečnost a první pomoc na bazénech, koupalištích, aquaparcích a střežených vodních plochách v souladu s aktuálními právními normami ČR. 

Rozvoj pohybové gramotnosti Získání komplexu dovedností a kompetencí směřujících k záchraně tonoucích.

Získání znalostí a dovedností z oblasti záchrany tonoucích.

Sraz první blok : pátek 26. 04. 2024 v 17:45 hodin v prostorách bazénu Tyršova domu.
Konec první blok : neděle 28. 04. 2024 v 19:00 hodin.

Sraz druhý blok : Pátek 17. 05. 2024 v 17:45 hodin v prostorách bazénu Tyršova domu.
Konec druhý blok : neděle 19. 05. 2024 ve 12:00 hodin.

S sebou : plavecká výstroj a výzbroj, základní potápěčská výstroj (ABC = maska, potápěčská dýchací trubice, potápěčské ploutve). 
Náplň : BOZP, historie a současný stav vodního záchranářství, prevence a taktika vodního záchranáře, základy hydrologie, první pomoc, speciální plavecká příprava pro záchranu tonoucích, osobní zásah, poranění páteře ve vodě, pomůcky.

Po absolvování studenti FTVS UK mohou požádat o uznání kreditů za volitelný předmět PPLS057.

Kontakt :

Mgr. Aleš Zenáhlík

zenahlik@ftvs.cuni.cz

220122379